Certifieringar

TRIAX är stolta över att fortsätta sitt engagemang för kvalitet och miljö.

Vi följer troget ett antal standarder för att säkerställa att våra produkter och processer uppfyller de högsta kvalitets- och miljöstandarder:

Kvalitet

Vi strävar kontinuerligt efter att tillhandahålla tillförlitliga och innovativa produkter och tjänster av högsta kvalitet till våra kunder.

För att nå detta mål använder vi oss av följande riktlinjer:

 • Initiera och fortlöpande prioritera relevanta och operativa kvalitetsmål, såväl kvantitativa som kvalitativa.
 • Bygga in kvalitet i våra processer och produkter och därigenom tillämpa kvalitetsstyrning i alla faser av utvecklingen av en produkt.
 • Se till att all personal i organisationen arbetar med kvalitet som ett gemensamt mål och uppvisar en hög grad av kvalitetsmedvetande.
 • Se till att kvalitetsstyrningssystemet drivs av hela organisationen med stöd av kvalitetschefen.
 • Se till att alla i organisationen har de nödvändiga förutsättningarna och kompetensen att utföra sina jobb.
 • Kontinuerligt arbeta med att förbättra effektiviteten i kvalitetsledningssystemet.
 • Tillämpa aktuella system, utrustningar och metoder.

TRIAX A/S har arbetat med kvalitetsstyrning sedan 1993 och vi är certifierade enligt ISO 9001.

Kvalitet: ISO 9001-certifikat

Miljö

TRIAX är ett miljömedvetet och ansvarskännande tillverkningsföretag och samarbetspartner. Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att minimera avfall och energiförbrukning och genom att kontinuerligt förebygga föroreningar och förbättra miljöförhållandena i hela företaget.

För att uppnå detta strävar vi efter att:

 • Fokusera på resursförbrukning och miljöpåverkan i vår dagliga verksamhet och i produktutvecklingen från kundens förfrågan till färdig produkt.

 • Kommunicera internt om vårt arbete med miljöfrågor.

 • Engagera, motivera och utbilda personalen i vår miljöpolicy för att öka miljömedvetenheten.

 • Följa miljölagar, direktiv och förordningar.

 • Strukturera och upprätthålla ett miljöledningssystem som är certifierat i enlighet med DS/EN ISO 14001.

 

Miljö: ISO 14001-certifikat

 

EU-direktiven ROHS-II, REACH och WEEE

På TRIAX är vi medvetna om vårt ansvar och agerar i enlighet med EU-direktiven. 

Vi utför både interna och externa revisioner för att säkerställa att vi alltid arbetar i enlighet med våra rutiner och vi söker ständigt efter nya sätt att förbättra våra ansträngningar att utvidga vår miljöpolicy.

Läs mer i detta dokument

 

Nordisk leverantörscertifiering: Sellihca-kvalificering

TRIAX är fullständigt registrerade och certifierade som leverantör enligt Sellihca Nordic Utility Pre-qualifying System.

Vi vill gärna göra din upplevelse av vår hemsida ännu bättre, det är därför vi använder cookies. Läs vår integritetspolicy för att förstå, vad vi registrerar och hur du undviker cookies.
I accept cookies from this website
Ok