Integritetspolicy

På den här sidan hittar du information om våra policyer för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår Tjänst och de val du har i samband med personuppgifter.

29. maj 2018

TRIAX-koncernen (definierad som: TRIAX Holding A/S inklusive alla dotterbolag och kallad "oss", "vi", "TRIAX" eller "våra") driver webbplatsen www.triax.se, webbplatsen prt.triax.com och webbplatsen triax.freshdesk.com (”Tjänsten”).

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten, hantera onlinebeställningar och tillhandahålla dig med nyheter och erbjudanden via våra nyhetsbrev och webbplatskampanjer. Genom att använda Tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna Integritetspolicy har termerna som används i denna Integritetspolicy samma innebörd som i våra Villkor, vilka finns på www.triax.se

Definitioner

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om en levande person som kan identifieras utifrån dessa uppgifter (eller från denna och annan information som vi antingen har i vår besittning eller som sannolikt kan komma i vår besittning).

Användningsdata

Användningsdata är uppgifter som samlas in automatiskt och som antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (t.ex. varaktigheten för ett sidbesök).

Cookies

Cookies är små textfiler eller delar av information som lagras på Användarens enhet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den person som (antingen ensam eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt eventuella personuppgifter behandlas eller kommer att behandlas.

För tillämpningen av denna Integritetspolicy är vi en Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

Personuppgiftsbiträde (eller Tjänsteleverantör)

Personuppgiftsbiträde (eller Tjänsteleverantör) innebär varje person (annan än en anställd hos den personuppgiftsansvariga) som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvariga.

Vi kan komma att använda olika Tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

Den registrerade

Den registrerade är en levande fysisk person som är föremål för Personuppgifter.

Användaren

Användaren är den person som använder våra Tjänst. Användaren refererar till den Registrerade, som är föremålet för Personuppgifterna.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på:

TRIAX-koncernen
Adress: Bjørnkærvej 3, DK-8783 Hornsyld, Danmark
CVR-nummer: 29 11 95 11
Telefon: +45 76 82 22 00
E-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För att kontakta vår dataansvarig, vänligen använd e-postadressen nedan:
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rätten att klaga

Om du vill klaga på hur vi behandlar din information eller hur vi behandlar din begäran är du välkommen att kontakta tillsynsmyndigheten: 

 

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Website: http://www.datainspektionen.se/

 

Informationsinsamling och -användning

Vi samlar in flera olika typer av information för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst för dig.

Personuppgifter

När du använder vår Tjänst kan vi komma att be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (”Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsat till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, delstat, region, postnummer, postort
 • Cookies och Användningsdata

Vi kan komma att använda dina Personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot en del eller alla av dessa kommunikationer från oss genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen eller följa instruktionerna i något av de e-postmeddelanden vi skickar.

Användningsdata

Vi kan också komma att samla in information om hur Tjänsten nås och används (”Användningsdata”). Denna Användningsdata kan innehålla information som din dators internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, vilka sidor i vår Tjänst som du besöker, dina beställningar, inloggningsuppgifter, tid och datum för ditt besök, den tid som ägnats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Cookies i allmänhet

När du besöker vår webbplats sparas små filer som kallas cookies på din dator eller mobila enhet.

Vad är en cookie?

Cookies är små filer som gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg dina inställningar och hur du använder webbplatsen under en viss tid samt gör det möjligt för webbservern att tillhandahålla en sida som är skräddarsydd för just dig. De gör det också möjligt att spara information från ett besök på webbplatsen till ett annat eller då du bläddrar från en sida till en annan.
Cookien lagras på din dator eller enheten under en specifik tidsperiod, från “slutet på sessionen” till “flera år”.

Hur använder vi cookies?

Vi använder följande kategorier av cookies:

 • Tekniska cookies
 • Statistiska cookies
 • Marknadsföringscookies

Integritet och användning av cookies

Den cookie-relaterade informationen används inte för att identifiera dig personligen och de insamlade uppgifterna om ditt webbläsarbeteende på vår webbplats är helt skyddade.
De cookies vi använder används inte för andra ändamål än de som beskrivs här.

Så här kontrollerar du cookies

Du kan kontrollera och/eller ta bort kakor efter eget önskemål. Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och de flesta webbläsare kan ställas in så att de inte använder cookies. Men om du gör detta kan du bli tvungen att manuellt justera vissa inställningar varje gång du besöker en webbplats och en del tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Så här gör du för att aktivera, inaktivera eller ta bort cookies

För information om hur du aktiverar eller inaktiverar cookies hänvisar vi till instruktionsboken för webbläsaren.
För information om hur du tar bort cookies hänvisar vi också till instruktionsboken för webbläsaren.

Översikt av cookies som används på Triax.se:

I tabellen nedan får du en mer detaljerad översikt över de cookies vi använder och deras syfte.

Alla kakor är indelade i tekniska cookies, marknadsföringscookies och statistiska cookies.

 SE Cookie table

 

Användning av uppgifter

TRIAX-koncernen använder de insamlade uppgifterna för olika syften:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår Tjänst
 • För att meddela dig om förändringar i vår Tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår Tjänst när du väljer att göra det
 • För att tillhandahålla kundtjänst
 • För att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår Tjänst
 • För att övervaka användningen av vår Tjänst
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
 • För att hantera fakturor och beställningar
 • För att spara beställningshistorik

För att tillhandahålla dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller har ställt frågor om säkerställer vi ditt samtycke till nyheterna. Du kan välja att inte få nyheter genom att klicka på länken i nyhetsbrevet.

Lagring av uppgifter

TRIAX-koncernen kommer endast att lagra dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna Integritetspolicy. Vi kommer att lagra och använda dina Personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (t.ex. om vi är skyldiga att lagra dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

TRIAX-koncernen kommer också att lagra Användningsdata för interna analysändamål, vilket kan vara att förstå vissa kunders användning av tjänsterna eller sökbeteende för att förbättra användbarheten av webbplatsen. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten i vår Tjänst eller om vi är juridiskt skyldiga att lagra dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av uppgifter

Din information inklusive Personuppgifter kan komma att överföras till – och hanteras på – datorer som befinner sig utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagstiftningen kan skilja sig från din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att tillhandahålla information till oss, vänligen notera att vi överför dessa uppgifter, inklusive Personuppgifter, till Danmark och behandlar den där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information innebär att du samtycker till sådan överföring.

TRIAX-koncernen kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och att ingen överföring av dina Personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

Uppgiftslämning i brottsbekämpande syfte

Under vissa omständigheter kan TRIAX-koncernen vara skyldiga att utlämna dina Personuppgifter om så krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Rättsliga krav

TRIAX-koncernen kan avslöja dina Personuppgifter i god tro om att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • För att uppfylla ett rättsligt åtagande
 • För att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande TRIAX-koncernen
 • För att förebygga eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av Tjänsten eller för allmänheten
 • För att skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för uppgifter

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Samtidigt som vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara sätt att skydda dina Personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Dina rättigheter

TRIAX-koncernen strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina Personuppgifter.

Du kan uppdatera ditt personliga lösenord direkt i dina profilinställningar. Vissa Personuppgifter kan du inte ändra själv. Kontakta oss för att göra de ändringar som krävs.

Kontakta oss om du vill bli informerad om vilka Personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system.

I vissa fall har du rätt till att:

 • Få tillgång till och erhålla en kopia av de Personuppgifter vi har om dig
 • Begära rättelse av eventuella Personuppgifter vi har om dig som är felaktiga
 • Begära radering av de Personuppgifter vi har om dig
 • Invända mot automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering
 • Begära begränsning av behandling

Du har rätt till dataportabilitet för den information du tillhandahåller TRIAX-koncernen. Du kan begära att få en kopia av dina Personuppgifter i ett vanligt elektroniskt format så att du kan hantera och flytta den.

Observera att vi kan komma att be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Meddelande om ett personuppgiftsbrott till tillsynsmyndigheten

I händelse av ett personuppgiftsbrott ska TRIAX utan dröjsmål och senast 72 timmar efter att ha blivit medvetna om personuppgiftsbrottet underrätta tillsynsmyndigheten, såvida inte personuppgiftsbrottet sannolikt inte kommer att innebära en risk för den registrerades rättigheter och frihet.

Tjänsteleverantörer

Vi kan komma att använda tredjepartsföretag och fysiska personer för att underlätta vår Tjänst (”Tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla service på våra vägnar, för att utföra servicerelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina Personuppgifter för att kunna utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte röja eller använda dem för andra ändamål.

Vi kan komma att använda tredjeparts Tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår Tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder den insamlade informationen för att spåra och övervaka användningen av vår Tjänst. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google får använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja att inte låta din aktivitet på Tjänsten vara tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out. Webbläsartillägget förhindrar att JavaScript-koden för Google Analytics (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information om besöksaktivitet med Google Analytics.
För mer information om Googles integritetsskyddsrutiner, besök Googles webbsida Sekretess och användarvillkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du bli omdirigerad till den tredjepartens webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och påtar oss inget ansvar för innehåll, integritetspolicy eller rutiner för någon tredjepartswebbplats eller -tjänst.

Integritetspolicy för barn

Vår Tjänst vänder sig inte till någon under 13 års ålder (”Barn”).

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information om någon person under 13 års ålder. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn kan ha tillhandahållit oss personligt identifierbar information, vänligen kontakta oss. Om vi får vetskap om att vi har samlat in Personuppgifter om barn utan förälders eller vårdnadshavares tillstånd vidtar vi åtgärder för att radera sådan information från våra servrar.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår Integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar genom att publicera den nya Integritetspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår Tjänst innan ändringen träder i kraft samt uppdatera ”ikraftträdandedatumet” överst i denna Integritetspolicy.

Du rekommenderas att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Ändringar av denna Integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vi vill gärna göra din upplevelse av vår hemsida ännu bättre, det är därför vi använder cookies. Läs vår integritetspolicy för att förstå, vad vi registrerar och hur du undviker cookies.
I accept cookies from this website
Ok